Τα οφέλη των πολεμικών τεχνών για τα παιδιά…

Το   Kick Boxing, και άλλες πολεμικές τέχνες μπορούν να βελτιώσουν το μυαλό και το σώμα ενός παιδιού, εφόσον επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα και τον κατάλληλο εκπαιδευτή. Είναι επίσης ένας διασκεδαστικός τρόπος για αγόρια και κορίτσια να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση καθώς και να ενισχύσουν την ικανότητα εστίασής τους.

Μερικοί γονείς μπορεί να νομίζουν ότι προωθούν τη βία, αλλά σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες αυτό είναι ένας μύθος. Οι πολεμικές τέχνες συμβάλλουν πραγματικά στη διδασκαλία της αυτοπειθαρχίας και στις δεξιότητες κοινωνικοποίησης. Στην πραγματικότητα, πολλοί γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν είτε ελλειμματική προσοχή είτε υπερκινητικότητα, διαπιστώνουν σημαντικά αποτελέσματα με προγράμματα πολεμικών τεχνών καθώς ο αυτοέλεγχος και η συγκέντρωση είναι ακριβώς οι δεξιότητες που αναπτύσσονται σε αυτά τα προγράμματα.

     

Η μάθηση πολεμικών τεχνών δεν γίνεται για σκοπούς καβγά ή αποκλειστικά για σωματική δραστηριότητα. Πρόκειται για την εκπαίδευση του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος. Έτσι το παιδί  αναγνωρίζει την ισορροπία και την εναρμόνιση με τη φυσική τάξη του σύμπαντος.

Τα παιδιά  μαθαίνουν καλύτερα όταν υπάρχει μια ρουτίνα. Από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα θα αρχίσουν να αισθάνονται ασφαλείς. ι Όταν νιώσουν ασφαλείς θα γίνουν και καλύτεροι μαθητές.

Τα οφέλη από ένα καλό πρόγραμμα πολεμικών τεχνών είναι τεράστια. Μαθαίνοντας ένα παιδί να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παρέχοντας μια άλλη οδό για την εκμάθηση αξιών όπως ο σεβασμός προς τους άλλους και η αυτοπειθαρχία. Μπορεί να είναι το θεμέλιο που θα προετοιμάσει ένα νεαρό πνεύμα και μυαλό για την εφηβεία και την ενηλικίωση.

 

Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν:

– Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

– Αυτοπραγμάτωση

– Καλύτερη εστίαση και συγκέντρωση

– Ισχυρό και υγιές σώμα

– Μεγαλύτερη αυτοάμυνα

Μέσω των πολεμικών τεχνών το παιδί αναπτύσσει μία θέληση για συνεχή επιτυχία. Καλλιεργώντας την επιτυχία, θα οδηγήσει το παιδί σε μία καλύτερη γνώση των ικανοτήτων και θα αυξάνει την αυτοεκτίμηση.

Η σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού σας είναι θεμελιώδους σημασίας. Τα παιδιά θα εκφραστούν μέσα από τη ζωή τους με το μοναδικό σώμα και μυαλό που έχουν. Αν το μυαλό και το σώμα τους δεν είναι ισορροπημένα τότε όλες οι άλλες πτυχές της ζωής τους μπορεί να επηρεαστούν. Είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι η σωματική και ψυχική υγεία τους θα πρέπει να είναι μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες σας. Όταν το παιδί σας ενδιαφέρεται για το σώμα του και το διατηρεί σε μία βέλτιστη και υγιή κατάσταση, το μυαλό του γίνεται πιο υγιές και κάθε μέρος της ζωής του είναι ισορροπημένο.

 

Όπως και όλα τα άλλα, αυτό απαιτεί προσπάθεια και από τη δική σας πλευρά καθώς και από το παιδί. Αν επιτρέψετε στο παιδί να αγνοήσει το σώμα του, τότε θα χάσει τη βούληση για την προώθηση της βέλτιστης υγείας. Έτσι, ένα καλό σύστημα πολεμικών τεχνών είναι μία πολύτιμη επένδυση για το παιδί σας.

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και πειρασμούς, μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους. Οι προφανείς προκλήσεις στο σχολείο προκύπτουν από την αδυναμία των σχολείων να προστατέψουν τα παιδιά από όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής. Το σχολείο λειτουργεί ώστε να παρέχει σχολική εκπαίδευση, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις κοινωνικές συμπεριφορές που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί σας. Αφήστε λοιπόν ένα πρόγραμμα πολεμικών τεχνών να παρέχει στο παιδί σας τη γνώση και κατανόηση που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους νοητικά και σωματικά.